fredag 1. mai 2009

KrFs landsmøte sa "Aldri i livet!" til Frp

Omtrent samtlige debatter før Krfs landsmøte handlet om den påståtte splittelsen i partiet og det, like påstått, store ønsket KrF-grasrota visstnok hadde til å innlede tettere samarbeid med Finn Jarle Sæle-kloningene som de siste årene, som observert, har stormet til Fremskrittspartiet.

Enkelte kommentatorer mente endog at 40-50% av Krfs landsmøte kunne stemme for at partiet skulle koseklemme med ytterkantene i norsk politikk - ikke spesielt underforstått: bistandsmotstanderne, monokulturdemagogene, klimakrisefornekterne, krigshisserne og alkoholvoldshandlingsforkjemperne i Fremskrittspartiet.

Vel. Landsmøtet har talt:

12 stemte for tettere samarbeid med ytterfløyene i norsk politikk.
183 stemte mot tettere samarbeid med ytterfløyene i norsk politikk.

Og det var jo klart nok.

Jeg er verken matematiker eller politisk ekspertkommentator men jeg føler det er på sin plass å konkludere med at det er en viss forskjell på 6 prosent og 50 prosent.

Dog merkelig at påstandene om et grasrotønske om tett Frp-samarbeid får større medieomtale enn faktakonstateringen av "Frp - aldri i livet!".

Siste nytt fra landsmøtet: Vedtak om 10 milliarder mer til u-land.

Og det burde vel si det meste om hvor absurd tanker og resonnementer om mulighetene for tett samarbeid mellom Frp og Krf er.

Men Siv Jensen kan jo tette deler av denne kløften ved å si seg 100% enig i de middelalderske utfall mot homofile som kom på landsmøtets siste dag:

Den nye loven er en hån og en trakassering og latterliggjøring av Guds skaperordning.

Sier de kristenfolkstemmefiskende selverklærte liberalerne i Fremskrittspartiet seg enig, mon tro?

blog comments powered by Disqus