torsdag 28. mai 2009

Fagorganisering fungerer

Fremskrittspartiet og andre høyrepartier har kjempet mot arbeiderorganisasjoner siden tidenes morgen. Sammen står arbeiderne som kjent sterkt - og det er jo naturligvis aldeles ikke i interessene til kapitalist- og blårusspartiene på høyre fløy.

Om noen skulle være i tvil om hva sterke arbeiderorganisasjoner er i stand til å oppnå så er det nok å ta en titt på hvordan arbeiderne i offentlig sektor sine pensjonsrettigheter i disse dager sikres.

Arbeidstakerne krever at den framtidige tjenestepensjonsordningen blir minst like god som dagens. Det betyr en garanti om pensjonsutbetaling tilsvarende to tredeler av sluttlønn ved fylte 65 år, og 30 års opptjeningstid.


Om arbeiderne i privat sektor var like godt organiserte hadde de hatt sjanse til like gode pensjonsrettigheter de også.

Alene står man sterkest sier Fremskrittspartiet.

De om det.

Forøvrig (1): Noe ensformig framstilt i mediene denne saken.

Forøvrig (2): Hva er det egentlig som vil skje om privatiseringskameratene Høyre og Fremskrittspartiet tar over styringen? Jeg forstår jo godt at private firmaer kan levere lave anbud når de kniper igjen på pensjonsordningene til sine ansatte.

Hedmark-bedrifter går for minimum-OTP. Mer enn åtte av ti bedriftsledere i Hedmark vil nøye seg med minimumsordningen for obligatorisk tjenestepensjon (OTP).


blog comments powered by Disqus