tirsdag 26. mai 2009

Kristenfolk om Frp og aktiv dødshjelp

Mange sterke meninger om aktiv dødshjelp fra den vestligkulturelle og kristne delen av folk flest:


Solveig:
Det er en forferdelig forbrytelse FrP her vil gjøre seg skyldig i. Ikke nok med at de vil drepe det ufødte liv, nå vil de også drepe de av oss som er blitt gamle og svake. Den sterkestes rett FrP sitt mantra blitt. Måtte aldri FrP få makt over våre liv. Bibelens ord er det kun KrF som holder fast ved.Arild:
Det var rystende å høre at Frp har åpnet for dødshjelp på i sitt årsmøte i helgen. Jeg har alltid vært en trofast Krf velger, men da de på sitt årsmøte frontet høyresiden, og Hareide gikk ut med sitt positiv syn på homfili - tenk jeg, aldri mer Krf. Jeg vil heller stemme på Frp. Men da Frp i helgen åpnet for aktiv dødshjelp, tenkte jeg - aldri om jeg stemmer Frp heller.


Geir:
Dette vedtaket er meget alvorlig og et alvorlig skudd for baugen for oss som har ment at FrP er det beste alternativet for Norge. (...) Kristent Samlingsparti er kanskje det eneste alternativet igjen for oss som oensker aa staa paa bibelske verdier - uten aa vaere blindet av sosialisme og humanisme.


Malvin:
Vel er det mye KrF burde gjort annerledes, men i nåværende situasjon vil det være moralsk forkastelig å støtte et liberalistisk parti som til de grader svikter i verdispørsmål. De er ikke villige til å ta omkamp på abort, ekteskap og nå viser de sin manglende respket for Gud som den som skaper liv og avslutter livet. Å stemme på et politisk parti er ikke ensbetydende med å tilhøre en menighet, men vi må likevel spørre om den ideologi som er bæregrunnlaget i et parti vil tjene vårt land. Jeg kan ikke se at et kapitalistisk og liberalistisk parti som FrP kan tjene vårt folkJolla:
For det første, at Frp har vært så naive at de har godkjent denne loven, (spørs om de helt vet hva de har stemt på alle), så betyr ikke det at de vil få denne loven igjennom, selv om Frp kommer i regjering. (...) PS: Et godt forslag til dere som er politisk aktive, gå inn og påvirk Frp!!! Det er det smarteste en kan gjøre, tror jeg!


Birgir:
Aktiv dødshjelp er en like stor forbannelse som fri abort. Håper Frp får tidenes dårligste valgresultat.


Geir Rune:
Vi lever i endens tid , og en annen generasjon har tatt førerstolen også i FRP..jeg tror ikke noe slikt ville ha kommet under karl i hagens tid..At FRP skulle ta ledertrøyen i dette spørsmål synes jeg er trist men ikke uventet. Frp er ikke ett kristent parti, det ser man klart i slike spørsmål, men å linke dette igjen opp mot abort det blir for dumt..


uOTR:
Skuffende. FrP er det partiet vi trenger for å få et slagkraftig regjerings alternativ, og så kommer de opp med dette! Individets frihet er jeg så absolutt for, men det går en grense et sted… og den går her, ved aktiv dødshjelp.


Ludvig:
Dette burde vel være en vekker for alle som har vært skuffet over Kristelig Folkeparti og tenker på å stemme Fremskrittsaprtiet. FrP er ikke er noe parti å satse på,Og på verdidebatt.no ruller også debatten.


Dagfinn:
Ei dør ble satt på klem for så å åpnes på vi gap. Fremskrittspartiet har åpnet for sorteringssamfunnet ved livets begynnelse. Nå åpner det også døra for det samme ved livets slutt. Dette er det motsatte av barmhjertighet. (...) Utbyggingen av tilbudet av lindrende behandling i helsetjenesten er en viktig kampsak for KrF. Det er viktig å gi slike hospice-tilbud over hele landet. Vi vil ha en offensiv satsning på livshjelp og vi vil motstå alle framstøt for legalisering av aktiv dødshjelp.


Og Kirkerådets leder Nils-Tore Andersen er også klar i saken:

Som kirke reagerer vi skarpt på dette politiske forslaget. (...) – Gud er livets herre, og det er han som bestemmer et menneskes livslengde.


Samme Andersen reagerer også kraftig på sorteringssamfunnet og viser til Danmark der ny lovgiving har ført til at det nesten ikke fødes barn med Downs lenger. I dag sier Fremskrittspartiet at denne politikken er en politikk til etterfølgelse.

Oppsiktsvekkende. Bare se hva som har skjedd i Danmark. Det er lettere å ta abort dess yngre fosteret er, sier stortingspolitiker Laila Dåvøy (KrF).blog comments powered by Disqus