mandag 4. mai 2009

Per Willy og Frp uteble fra eksamen

Partiet som nekter å gi statsborgerskap til din utenlandsk fødte ektefelle om vedkommende ikke består en eksamen om norske forhold nektet i dag selv å delta i en enkel 10-punkts kunnskapstest om innvandrere i Norge.

Frps innvandringspolitiske talsmann, Per-Willy Amundsen, sa først til Dagbladet.no at han var villig til å ta quizen hvis professor Eriksen var villig til å ta en mot-quiz som Frp skulle lage.


Men neida, senere på dagen trakk innvandringspolitisk talsmann Per Willy Amundsen seg med begrunnelsen for lite tid.

Per Willy: 45 sekund har vi alle sammen.

Ja, faktisk har knappe 100.000 allerede brukt 45 sekund på testen til en snittkarakter på 4,9.

Men partiet som setter kunnskapskrav til statsborgerskap nekter å la seg teste på kunnskap. Per Willy - du hadde risikert å ikke sluppet inn i nasjonen - eller flyttet til en skole for 'urolige barn' - om du skulle følge din egne ønskede lovgivning.

Med kunnskapsløshet og fordommer skal nasjonen Norge bygges.

Ap-statssekretærens flisespikking rundt noen måneder gammelt tallmateriale forstår jeg forøvrig ikke poenget med - tror det blir SV til høsten, gitt.
Faktaeksempel:

Det er mye snakk om integreringsproblemer blant ungdom med innvandrerforeldre. Omtrent hvor stor andel av denne gruppen mellom 19 og 24 år tar høyere utdannelse? Og hvor stor omtrent er andelen for samme aldersgruppe i befolkningen som helhet?

Riktig svar: Ca. 35 prosent av ”annen generasjons innvandrere”, ca. 30 prosent i befolkningen som helhet.


Har arbeidsledigheten blant innvandrere steget eller sunket de siste 10 år?
Riktig var: Sunket.


blog comments powered by Disqus